Helsingin ahtaustyöntekijät ry. os. 131

HUOM!  SIVUSTOA UUDISTETAAN PARHAILLAAN....

Osasto 131:n tavoitteet

Helsingin ahtaustyöntekijät ry:n tavoitteena on koota kaikki osaston toimialueella ahtausalan työehtosopimuksen alaisuudessa työskentelevät henkilöt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton jäseniksi.

Ensisijaisena tehtävänä on jäsentensä työ- ja palkkaehtojen parantaminen, sekä työsuojelun ja ammattitaidon kehittäminen.

Osasto myös tukee jäsentensä kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia, sekä järjestää erilaisia virkistystapahtumia.

AKT:n uutisia