Helsingin Ahtaustyöntekijät ry. tukee Marko Piiraisen valintaa AKT:n puheenjohtajaksi jatkokaudelle

16.5.2017

Helsingin Ahtaustyöntekijät ry.:n Sos.Dem.-ryhmä on kokouksessaan 11.05.2017 päättänyt esittää ja tukea nykyisen puheenjohtajan Marko Piiraisen valintaa AKT:n puheenjohtajaksi sekä nykyisen sataman sopimussihteerin Juha Anttilan valintaa AKT:n 1.:ksi varapuheenjohtajaksi AKT:n edustajakokouksessa kesäkuussa 2018. Päätös oli ryhmässä yksimielinen.